Kto może zostac krwiodawcą

 

            Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o masie ciała przynajmniej 50 kg, jednakże:

  •        małoletni powyżej lat trzynastu i osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą oddawać krew na warunkach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.)
  •         osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew, nadal mogą ją oddawać, po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w Centrum Krwiodawstwa lub jego Oddziale Terenowym,
  •         2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych metodą erytroaferezy mogą oddawać wyłącznie osoby o masie ciała przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140 g/l).

 

            Aby się zarejestrować w Centrum Krwiodawstwa lub jego Oddziale Terenowym, należy przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający   tożsamość, zawierający informację o aktualnym miejscu zameldowania i nr PESEL, np. dowód osobisty. Dopuszczalne jest również  przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i dodatkowo np. wydanego przez upoważnioną instytucję zaświadczenia odnośnie numeru PESEL.