Co to jest krew i do czego służy

Krew jest tkanką płynną, krążącą w naczyniach krwionośnych dzięki czynności serca. Składa się z elementów morfotycznych (komórek) i z osocza, stanowiącego jej część płynną. Ze względu na rozpraszanie promieni świetlnych przez komórki, krew jest nieprzezroczysta, a dzięki hemoglobinie zawartej w erytrocytach ma intensywnie czerwony kolor, przy czym krew tętnicza ma kolor żywoczerwony, a żylna – ciemnoczerwony. Ilość krwi w organizmie dorosłego człowieka to ok. 5,0 – 5,5 litrów, co stanowi ok. 8% masy ciała.

Krew pełni w organizmie szereg kluczowych funkcji, do których należą w szczególności:

 • transport tlenu i dwutlenku węgla między układem oddechowym i tkankami
 • Rozmaztransport substancji pokarmowych
 • transport produktów przemiany materii
 • transport hormonów
 • udział w procesach krzepnięcia
 • udział w procesach obronnych organizmu
 • regulacja temperatury ciała
 • udział w gospodarce białkami, elektrolitami, lipidami, w utrzymaniu prawidłowej wartości pH.

Komórki, stanowiące 40-50% objętości całkowitej krwi (wartość ta określana jest mianem hematokrytu) to:

 • krwinki czerwone (erytrocyty) – odpowiedzialne za przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla oraz uczestniczące w zachowaniu równowagi kwasowo – zasadowej
 • krwinki białe (leukocyty) – podstawowy element układu odpornościowego
 • krwinki płytkowe (trombocyty) – odgrywające ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi.

Wszystkie te komórki wytwarzane są w procesie zwanym krwiotworzeniem, który u zdrowego dorosłego człowieka odbywa się wyłącznie w szpiku kostnym.

Płynna część krwi, nazywana osoczem, składa się z wody, w której rozpuszczone są białka (65-80 g/l), a także elektrolity, składniki odżywcze, produkty przemiany materii i in.

Białka osocza pełnią w organizmie szereg ważnych funkcji, np.:

 • transport różnych substancji
 • udział w reakcjach odpornościowych
 • udział w procesach krzepnięcia, i wiele innych.

Wiele białek występujących w osoczu znajduje zastosowanie we współczesnym krwiolecznictwie.