RCKiK Szczecin - podziękowania dla dawcy

07.01.2021r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie gościło  Jacka Schmidt, wieloletniego krwiodawcę, Promotora Honorowego Krwiodawstwa, który w tym dniu oddał 200 litr  krwi i jej składników. Pan Schmidt od 33 lat oddaje krew i jej składniki , był min. gościem honorowym  podczas szczecińskiej edycji Trasy Czerwonej Nitki. W swoim dorobku posiada szereg odznaczeń min. Honorowy Dawca Krwi  Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznaną przez Ministra Zdrowia, ,, Złoty Krzyż Zasługi” sygnowany przez Prezydenta RP,   ,, Złota Odznaka Gryfa” wręczona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczne odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Przez 17 lat pełnił również funkcję Prezesa Wojskowego Klubu HDK PCK.

 

W związku z tym, Dyrektor RCKiK w Szczecinie- Ewa Kłosińska przekazała na ręce Pana  Jacka Schmidt list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia- Waldemara Kraski.

Pan Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska

 podkreślił w swoim liście, że oddanie tak dużej ilości krwi jest świadectwem wrażliwości na innych, oraz najcenniejszym darem jaki  można przekazać drugiemu człowiekowi.

Pani Dyrektor Ewa Kłosińska z Z -cą Dyrektora ds. medycznych- Anną Lipińską podziękowała również za wieloletnia pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego  oraz promowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Wręczono pamiątkową statuetkę oraz kwiaty.

Panu Jackowi jeszcze  raz gratulujemy , życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, oraz dalszego, tak ogromnego zaangażowania w szerzenie idei honorowego krwiodawstwa.