Międzynarodowy Dzień Honorowego Krwiodawcy

Szanowni Honorowi Krwiodawcy,
prosimy o zapoznanie się z pismem Ministra Zdrowia..

1