Uroczystość wręczenia odznak "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

01.06.2019r. około 100 Krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Szczecinie, otrzymało odznaczenie ,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznane przez Ministra Zdrowia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,  Prezydent Miasta Szczecin.

 

Dyrektor RCKiK Szczecin  – lek. Ewa Kłosińska wręczyła, przyznane przez Ministra Zdrowia odznaczenia i podziękowała za szlachetną postawę oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w imieniu wszystkich chorych.

Czerwcowa gala była również możliwością do uhonorowania  czternastu działaczy promujących Honorowe Krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego odznaką ,, Promotor Honorowego Krwiodawstwa”.

123