POD PLATANAMI

Tradycyjnie, jak co roku, 19 maja, wraz z PCK Oddział Szczecin i klubami ( Wojskowy Klub HDK PCK w Szczecinie,  Klub HDK PCK przy Oddziale Prewencji  Policji w Szczecinie, Klub HDK PCK ,, Granica” , Klub HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Klub HDK PCK przy Areszcie Śledczym w Szczecinie) mieliśmy okazję zaprezentować swoją działalność na ,, XVIII Szczecińskich Spotkaniach Pod Platanami”. Oprócz quizów dla najmłodszych dotyczących honorowego krwiodawstwa na scenie Pikniku przemawiała  wice Dyrektor RCKiK – Anna Lipińska oraz prezes Klubu HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim- Jarosław Rzepa, którzy zachęcali licznie przybyłych Szczecinian , do włączenia się do szczytnej idei honorowego krwiodawstwa.  Następnie odbył się konkurs a zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami. Mieszkańcy mieli również okazję podzielić  się najcenniejszym darem oddając krew w MPPK.


źródło informacji: RCKiK Szczecin
12