Uroczystość wręczenia odznak "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

W dniach 02 i 09.03.2019r . około 150 Krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego otrzymało odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przyznane przez Ministra Zdrowia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Prezydent Miasta Szczecin i Wojewoda Zachodniopomorski.

 

Zastępca Dyrektor RCKiK  ds. medycznych  – lek. Anna Lipińska wręczała, z upoważnienia Ministra Zdrowia, przyznane przez niego odznaczenia i podziękowała za szlachetną postawę oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w imieniu wszystkich chorych.

Marcowe gale były również możliwością do uhonorowania działaczy promujących Honorowe Krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego odznaką "Promotor Honorowego Krwiodawstwa".

12