Uroczystość wręczenia odznak ZDK


Uroczystość wręczenia odznak

,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

w dniach 08 i 15 grudnia 2018r.

 

W dniach 08 i 15 grudnia 2018 r. ponad 180 Krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego otrzymało odznaczenie ,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznane przez Ministra Zdrowia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewoda Zachodniopomorski.

Oprócz Honorowych Krwiodawców, którzy licznie przybyli ze swoimi rodzinami, swoją obecnością uroczystości zaszczycili również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie: Dyrektor - Joanna Łaskarzewska, I Wiceprezes- Przemysław Małecki, a także Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego- Małgorzata Smolarek, Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego- Stanisława Wierzbicka,  Prezes Policyjnego Klubu HDK PCK- Zbigniew Wegner, Wiceprezes Policyjnego Klubu HDK PCK- Ryszard Kurzyński,  Prezes Stowarzyszenia ,,Niagara” – Tomasz Strugiński, Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej- Bartłomiej Muryn.

 

Dyrektor RCKiK w Szczecinie – lek. Ewa Kłosińska wręczała, z upoważnienia Ministra Zdrowia, przyznane przez niego odznaczenia i podziękowała za szlachetną postawę oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w imieniu wszystkich chorych.

Uroczystości uświetnił występ zespołu Duo, który zaprezentował się w repertuarze najpopularniejszych polskich przebojów.

Podczas grudniowych gali była również możliwość uhonorowania działaczy promujących Honorowe Krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odznakę               ,,Promotor Honorowego Krwiodawstwa- RCKiK Szczecin” z rąk Dyrektora RCKiK w Szczecinie otrzymali: Wojewoda Zachodniopomorski- Tomasz Hinc,  Joanna Łaskarzewska, Lucyna Rogańska,   Przemysław Małecki,  Urszula Sobiesińska,  Zbigniew Wegner,  Ryszard Kurzyński, Tomasz Strugiński,  Bartłomiej Muryn .

123