Szkolenia e-learning dla członków Komitetów Transfuzjologicznych

UWAGA informacja skierowana do członków Komitetów Transfuzjologicznych, osób bezpośrednio zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkich osób uczestniczących w procesach krwiolecznictwa.

Wkrótce rusza nowa ogólnodostępna platforma e-learningowa opracowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn.

„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”

 

Platforma dedykowana jest członkom Komitetów Transfuzjologicznych, osobom bezpośrednio zaangażowanym w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkim osobom uczestniczącym w procesach krwiolecznictwa:

·        lekarzom,
·        pielęgniarkom i położnym,
·        diagnostom laboratoryjnym,
·        lekarzom odpowiedzialnym za gospodarkę krwią

Platforma powstała w celu prowadzenia na odległość szkoleń z zakresu krwiolecznictwa, jako działanie wspierające proces kształcenia zawodowego.

Przewidziane są trzy ścieżki szkolenia:

·        dla lekarzy
·        dla pielęgniarek i położnych
·        dla diagnostów

Dla uczestników szkoleń, którzy ukończą kurs i zaliczą test końcowy przewidziane są Certyfikaty i punkty edukacyjne.

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących platformy na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych IHiT, www.darkrwi.info.pl