Finał "Trasy Czerwonej Nitki"

W związku z realizacją ogólnopolskiego eventu promującego honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki”, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w Kielcach, zamieszczamy materiały promocyjne w formie plakatu oraz ulotki.
123