Jak często można oddawać krew

Oddawanie krwiKażde oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub jego Oddziale Terenowym, czy podczas organizowanych przez nie ekip terenowych nazywamy donacją.

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące.  Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostkę krwi).


Osocze metodą plazmaferezy może być pobierane nie częściej niż co 2 tygodnie (w uzasadnionych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na skrócenie tej przerwy). Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml osocza, przy czym od jednego dawcy w okresie jednego tygodnia nie można pobrać więcej niż 1,5 litra osocza, natomiast w ciągu jednego roku objętość pobranego osocza nie może przekroczyć 25 litrów.


Oddawanie krwi Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi przy użyciu aparatu zwanego separatorem komórkowym) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza, w szczególnych przypadkach, można te przerwy skrócić. Podczas jednej donacji pobiera się od dawcy ok. 200 ml krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu.

Separator komórkowy 

·      Zabiegi erytroaferezy, czyli pobranie koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) za pomocą separatora komórkowego mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące - przy pobraniu 1 jednostki krwinek czerwonych i nie częściej, niż co 6 miesięcy - przy pobraniu w jednej donacji 2 jednostek krwinek. Jednorazowe pobranie 2 jednostek KKCz możliwe jest wyłącznie u osób o masie ciała wynoszącej przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140g/l).

 

W przypadku pobierania metodą aferezy jednocześnie osocza i koncentratu krwinek płytkowych lub krwinek czerwonych, łączna objętość pobranych składników krwi nie może przekroczyć  13 % całkowitej objętości krwi dawcy, ale maksymalnie 650 ml.