Donacje

Podczas jednego zabiegu pobierania (zwanego donacją) najczęściej pobiera się jedną jednostkę krwi żylnej. Po odwirowaniu można z tej krwi wydzielić po 1 jednostce:
  • koncentratu krwinek czerwonych (KKCz)
  • koncentratu krwinek płytkowych (KKP)
  • osocza.
Aby nie zaburzyć prawidłowego transportu tlenu w organizmie dawcy, jednorazowo pobiera się 450 ml krwi pełnej.

Zdarza się, że zamiast niewielkich ilości trzech wymienionych wyżej składników krwi potrzebny jest tylko jeden, za to w większej objętości. Wówczas przy pomocy specjalnych urządzeń, zwanych separatorami, pobiera się tylko jeden, wybrany, składnik krwi, np. tylko osocze, tylko płytki krwi lub tylko granulocyty albo tylko krwinki czerwone. Wraz z odpowiednimi komórkami pobiera się również niewielką ilość osocza. Ponieważ komórkowe składniki krwi uzyskuje się od razu w zagęszczonej postaci, mówimy w takich sytuacjach o donacji odpowiednich koncentratów.

Donacje krwi i jej składników w latach 2018-2022


ROK 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Krew pełna

1223845 1242018 1105434 1248585 1289164

Osocze

33655 42386 55421 84818 80065

Koncentrat krwinek płytkowych (KKP)

24692 17858 12997 14411 13609

Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz)

31 48 16 26 15

Koncentrat granulocytarny

116 94 82 104 111
KKP+osocze 19143 28966 27040 26518 27847
KKP_KKCz 60 83 282 110 214

Razem wszystkie donacje

1304542 1331453 1201272 1374572 1411025