Grupy krwi

Populacja ludzka jest zróżnicowana serologicznie na skutek występowania, m.in. na powierzchni krwinek czerwonych różnych antygenów. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:

  • układ ABO
  • układ Rh
  • układ Kell.

Częstość występowania poszczególnych cech grupowych bywa różna w obrębie poszczególnych ras. W odniesieniu do niektórych układów grupowych, np. ABO, istnieją znaczące różnice w występowaniu poszczególnych antygenów u ludzi należących do różnych grup etnicznych. W Polsce najczęściej występującą grupą krwi jest grupa A (około 40% populacji) na drugim miejscu znajduje się grupa O (około 30%), rzadziej spotyka się grupę B (około 20%) i AB (poniżej 10% populacji).

 Układ ABO jest najważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa biorcy krwi, ponieważ przeciwciała do jego antygenów stanowią stały składnik ludzkiej krwi, co może prowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań w razie przetoczeń niezgodnych grupowo.