Platforma e-learning "Krwiolecznictwo-szkolenia"

Lekarze, diagności i pielęgniarki oraz wszystkie osoby  bezpośrednio zaangażowane w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych  

 

z dniem 1 lipca 2024r

zaktualizowaliśmy adres internetowy ogólnopolskiej platformy e-learning

zawierającej materiały szkoleniowe

 

opracowane  przez pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"

  

Serdecznie zachęcamy do logowania

aktualny adres strony poniżej:

krwiolecznictwo-szkolenia.ihit.waw.pl