Grudniowa edycja rywalizacji Akcji Dawcom w Darze.

Zapraszamy serdecznie do udziału w grudniowej edycji rywalizacji Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl), w której zdobyć można kalendarz ścienny ufundowany przez

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

.

Upominek ten otrzyma jeden spośród krwiodawców, którzy poproszą - w komentarzu na fan page'u Akcji (www.facebook.com/Dawcom.w.Darze), lub via e.mail: dawcom.w.darze@gmail.com (do 31.12.2020).


źródło informacji:
Kuba Terakowski - twórca i koordynator Akcji Dawcom w Darze
- e.mail: dawcom.w.darze@gmail.com
- strona: www.dawcomwdarze.pl
- fan page: www.facebook.com/Dawcom.w.Darze

- mapa: www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KD6vwtKpl6rAafdXZSKAkOiM46Q

12