Platforma e-learning www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl

UWAGA!

 

Lekarze, diagności i pielęgniarki oraz wszystkie osoby  bezpośrednio zaangażowane w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych  

 

z dniem 30 października 2020r pod adresem www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl

zostaje udostępniona  zaktualizowana wersja ogólnopolskiej platformy e-learning

zawierająca nowe materiały szkoleniowe

 

opracowana  przez pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020

 

Przypominamy, że platforma umożliwia prowadzenie na odległość szkoleń z zakresu krwiolecznictwa, jako działania wspierającego proces kształcenia zawodowego dla członków Komitetów Transfuzjologicznych, osób bezpośrednio zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkich osób uczestniczących w procesach krwiolecznictwa.

 

Zachowane zostały odrębne ścieżki szkolenia dla:

·         lekarzy

·         pielęgniarek i położnych

·         diagnostów

 

Serdecznie zachęcamy do logowania

www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl