Akcja Dawcom w Darze - promocja

Zapraszamy Honorowych Krwiodawców do zapoznania się z informacjami, umieszczonymi w poniższym linku:

www.dawcomwdarze.pl