Platforma E-learning dedykowana członkom Komitetów Transfuzjologicznych

Za pośrednictwem strony internetowej www.darkrwi.info.pl Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje o uruchomieniu nowej ogólnodostępnej platformy e-learning opracowanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”

Celem projektu jest prowadzenie na odległość szkoleń z zakresu krwiolecznictwa, jako działanie wspierające proces kształcenia zawodowego.

Platforma dedykowana jest członkom Komitetów Transfuzjologicznych, osobom bezpośrednio zaangażowanym w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkim osobom uczestniczącym w procesach krwiolecznictwa i obejmuje trzy ścieżki szkolenia:

·         dla lekarzy

·         dla pielęgniarek i położnych

·         dla diagnostów

Dla uczestników szkoleń, którzy ukończą kurs i zaliczą test końcowy przewidziane są Certyfikaty i punkty edukacyjne.