Schronisko PTTK nad Morskim Okiem krwiodawcom w darze...

Zapraszamy serdecznie do udziału w listopadowej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl), w którym nagrodą jest bezpłatny, dwuosobowy nocleg, ufundowany przez Schronisko PTTK nad Morskim Okiem.


Nocleg ten rozlosowany zostanie wśród wszystkich krwiodawców, którzy zgłoszą chęć wygrania go - w komentarzu na naszym fan page'u (www.facebook.com/Dawcom.w.Darze) lub mailowo: dawcom.w.darze@gmail.com (do 30.11.2018).

Laureat zostanie poproszony o okazanie legitymacji HDK na recepcji schroniska. Osoba towarzysząca laureatowi nie musi być krwiodawcą.  


Niezależnie od konkursu, Schronisko PTTK nad Morskim Okiem udziela Honorowym Dawcom Krwi 15% rabatu noclegowego przez cały rok.

Wykaz wszystkich sześćdziesięciu schronisk górskich uczestniczących w Akcji Dawcom w Darze dostępny jest pod adresem:

http://www.dawcomwdarze.pl/?page_id=18

 

źródło informacji:

Kuba Terakowski - twórca i koordynator Akcji Dawcom w Darze
tel. 603 305 401
- e.mail: dawcom.w.darze@gmail.com
- strona: www.dawcomwdarze.pl
- fan page: www.facebook.com/Dawcom.w.Darze

- mapa: www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KD6vwtKpl6rAafdXZSKAkOiM46Q


1