RCKiK Wałbrzych - wycieczki do Centrum Krwiodawstwa

Od początku roku odwiedzili nas już uczniowie dwóch szkół. Dnia 4.01.2018r. odwiedzili nas siódmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, natomiast 11.01 zawitali do nas uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wałbrzychu. Młodzież wzięła udział w prelekcji na temat honorowego krwiodawstwa, po czym przeszła "drogą Krwiodawcy" oraz udała się do pracowni działu preparatyki, gdzie krew rozdzielana jest na składniki. Uczniowie po wizycie w RCKiK dowiedzieli się jak ważna jest krew i jej oddawanie, a część osób już zadeklarowała przyjście po ukończeniu 18 roku życia. Wycieczki do RCKiK cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca lutego mamy umówione jeszcze 3 spotkania: 16.02. spodziewamy się uczniów z Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu, natomiast w dniach 20-21.02. odwiedzą nas dwie kolejne klasy z PSP Nr 28.
Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom szkół za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i zapraszamy kolejne szkoły.
12