RCKiK Wałbrzych - Akcja promocyjna w podmiotach leczniczych

Na terenie działania RCKiK w Wałbrzychu 27 podmiotów leczniczych włączyło się do promowania honorowego krwiodawstwa. W przychodniach pojawiły się m.in. plakaty, ulotki oraz tabliczki z informacją, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi przyjmowani są poza kolejnością. Dziękujemy za szerzenie idei honorowego krwiodawstwa wśród pacjentów.

źródło informacji: RCKiK Wałbrzych

1