Wampiriada - RCKiK Kraków

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zapraszają na Wampiriadę, która odbędzie się w dniach 20 – 24 listopada na terenie kampusu UEK. Godziny akcji 09:00 – 15:00
1