Uroczyste wręczenie odznaczeń Honorowy Dawca Krwi

Dnia 4 listopada 2017 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi–Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznaczenia zostały wręczone 40 Krwiodawcom którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Odznaczenia w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Dyrektor RCKiK w Katowicach p. Stanisław Dyląg.
1234
5