Lutowa edycja konkursu Akcji Dawcom w Darze

Serdecznie zapraszamy do udziału w lutowej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze - www.dawcomwdarze.pl

 

Wśród krwiodawców, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie ile schronisk górskich uczestniczy w Akcji Dawcom w Darze, rozlosujemy niezbędną w górach latarkę (typu “czołówka”) ufundowaną przez Sklep Górski Polar Sport - www.polarsport.pl

 

Odpowiedzi należy wysyłać na adres dawcomwdarze@gmail.com (do 28.02.2017). Laureat zostanie poproszony o fotografię legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

Źródło informacji:

Kuba Terakowski - twórca i koordynator Akcji Dawcom w Darze

tel. 603 305 401
e.mail: dawcomwdarze@gmail.com
www.dawcomwdarze.pl
www.facebook.com/Dawcom.w.Darze
www.tinyurl.com/dawcomwdarze-mapa

123