ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI KRWIODAWCY

1. Kiedy Pani/Pan pierwszy raz oddał krew bądź jej składniki?

2. Płeć:

3. Wiek:

4. Jestem Krwiodawcą:

5. Proszę wskazać miejsce, w którym najczęściej oddaje Pani /Pan krew:

6. Czy sposób oznakowania miejsca mobilnego pobierania krwi jest widoczny i przyciąga uwagę potencjalnego Dawcy?

7. Czy obsługa w centrum krwiodawstwa odbyła się w sposób życzliwy i kompetentny?

8. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan obsługę rejestracji w centrum krwiodawstwa:

9. Czy formularz kwalifikacji Dawcy jest zrozumiały?

10. Czy przekazywane przez lekarza informacje były precyzyjne i zrozumiałe?

11. Czy podczas wizyty w centrum krwiodawstwa była możliwość zadania dodatkowych pytań lekarzowi i uzyskania na nie wyczerpujących odpowiedzi?

12. Czy podczas badania lekarskiego zapewniona została intymność Dawcy?

13. Czy reakcja personelu medycznego pobierającego krew na prośby i potrzeby zgłaszane przez Krwiodawców była:

14. Ile przeciętnie trwa wizyta związana z oddaniem krwi?

15. Prosimy o ogólną ocenę centrum krwiodawstwa:

16. W jaki sposób dowiaduje się Pani/Pan o organizowanych zbiórkach krwi?

17. W jaki sposób oznakowane jest miejsce mobilnego pobierania krwi?

18. Czy obsługa w rejestracji w centrum krwiodawstwa była:

19. Czy lekarz przekazał Pani/Panu w przystępnej formie informacje na temat:

20. Czy obsługa personelu medycznego pobierającego krew w centrum krwiodawstwa była:

21. Który proces "Drogi Dawcy" w Pani /Pana opinii wymaga udoskonalenia?

22. Czy wskazanym byłoby, aby po wizycie, centrum krwiodawstwa skontaktowało się z Panią/Panem w celu uzyskania informacji o:

23. Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby udoskonalić obsługę Dawcy?

1.