Najserdeczniejsze życzenia i podziękowania z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy!

Światowy Dzień Krwiodawstwa

 

Rokrocznie na całym świecie 14. czerwca  obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy (World Blood Donor Day),

14 czerwca jest dniem narodzin Karla Landsteinera, który w roku 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Ustanowienie tego święta dedykowanego honorowym dawcom krwi ma zachęcić do oddawania krwi i uświadomienia jak cennym jest ona darem.

Z tej uroczystej okazji Dyrekcja i Pracownicy Instytutu  Hematologii i Transfuzjologii składają wszystkim Honorowym Krwiodawcom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Dziękujemy Wam wszystkim za cenny wkład w ratowanie ludzkiego życia !!!

Święto!